Begraafplaats Peneleh

Dagelijks overleg op Peneleh, SurabayaIn de maanden januari, februari en maart van dit jaar waren we in Soerabaja en we voerden op de Europese Begraafplaats Peneleh ons plan uit om daar elk graf en grafsteen te fotograferen.

Het plan was snel gemaakt, maar de uitvoering kostte ons bloed (gebroken – en gekneusde ribben, en schaafwonden) zweet (30 graden Celsius) en tranen (verbrande nekken en armen). Daarnaast is Peneleh een broedplaats voor muggen (malaria en dengue) en een vuilnisbelt voor de naast gelegen kampongs.

Hitty brengt de gefotografeerde E-graven in kaart op Peneleh, SurabayaHet kostte ons weken, maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd om – ondanks het ontbreken van grafnummers – elk graf te fotograferen. Soms moesten we volstaan met slechts één foto, omdat er van het betreffende graf niet veel meer over was en soms hadden we vijf tot zes foto’s nodig om een graf vast te leggen dat nog in goede staat was en waarvan de platen nog leesbaar waren.

Uiteindelijk reisden we terug naar Nederland met vijftienduizend vijfhonderd foto’s. Uiteraard kost het verwerken van de foto’s heel veel tijd.

Ron aan het werk vanaf E7751, Peneleh SoerabajaOns doel is om een boek te publiceren met de foto’s van alle graven, maar we hebben zoveel leuke, enthousiaste en nieuwsgierige reacties gekregen dat we besloten hebben om de grafnummers van de gefotografeerde graven alvast online te zetten. Ook hier zal wel even wat tijd overheen gaan, maar hopelijk hebben we binnen een paar maanden alles (online) in kaart.

Overigens kunnen wij intussen wel nagaan of wij een foto hebben van een bepaald graf. Vragen hierover kunt u stellen via peneleh@krancher.com.

Ish tilt een boom, Peneleh SurabayaOp het Excelsheet Data Peneleh Dodenakkers.nl, beschikbaar gesteld door stichting Dodenakkers.nl, (waarvoor nogmaals onze hartelijke dank), kunt u opzoeken of en welke familieleden begraven zijn op begraafplaats Peneleh. Op deze lijst staan alle begravenen op Peneleh, inclusief de personen wiens graven zijn geruimd. Een aparte lijst met alleen geruimde graven kunt u terugvinden in het artikel over Peneleh dat Leon Bok op 8 januari 2014 geschreven heeft. Hij beschrijft hierin de geschiedenis van de begraafplaats en geeft tevens een beeld van de huidige situatie.

Een andere mooie bron over Peneleh zijn de Bronnenpublicaties 10, 11 en 12 van de Indische Genealogische Vereniging. Deze publicaties behelzen het onderzoek van Ir. J.A. van Huizen van de begraafplaats Peneleh met namen, grafschriften en grafnummers, alsmede een plattegrond van de begraafplaats.

Comments are closed.