Naamregister Peneleh

Op het Excelsheet Data Peneleh Dodenakkers.nl, beschikbaar gesteld door stichting Dodenakkers.nl, kunt u opzoeken of en welke familieleden begraven zijn op begraafplaats Peneleh. Op deze lijst staan alle begravenen op Peneleh, inclusief de personen wiens graven zijn geruimd. Een aparte lijst met alleen geruimde graven kunt u terugvinden in het artikel over Peneleh dat Leon Bok op 8 januari 2014 geschreven heeft. Hij beschrijft hierin de geschiedenis van de begraafplaats en geeft tevens een beeld van de huidige situatie.

Er zijn door ons foto’s gemaakt van alle, nog bestaande graven op Makam Belanda Peneleh. De thumbnails van deze graven zetten wij op volgorde op onze website. We hebben in de menu’s een verdeling gemaakt tussen de graven beginnend met de letter “B”, graven beginnend met de letter “E” en “Diverse”.  In deze laatste categorie vallen de foto’s van de graven “A”, “BA” (bijvoorbeeld grafnummer B 200a hebben wij geïndexeerd als BA200), “CB” etc.

Uitleg bij de thumbnails:

B34-1 betekent dat wij 1 foto van het graf B34 gemaakt hebben
B34-2 betekent dat wij 2 foto’s van het graf B34 gemaakt hebben
B34-3 betekent dat wij 3 of meerdere foto’s van het graf B34 gemaakt hebben

Vanwege de vele arbeid die het maken, uitzoeken en verwerken van de foto’s met zich meebrengt, rekenen wij 5 euro per gemaakte foto met een maximum van 15 euro per graf om zo de gemaakte onkosten (een beetje) te kunnen dekken.

Als u vragen heeft of als u foto’s wilt bestellen, dan kunt u ons mailen:  peneleh@krancher.com

Peneleh Cemetery Records, Peneleh Surabaya

Een voorbeeld van de data op het Excelsheet dat beschikbaar is gesteld door
Stichting Dodenakkers.nl

We proberen alle foto’s zo snel mogelijk uit te zoeken, maar we zijn met zo’n 15.000 foto’s terug naar Nederland gereisd dus we vragen nog een beetje geduld.

Zodra wij een update hebben zullen we dit bekend maken via onze Facebookpagina en op de Peneleh-pagina’s op onze website.

Comments are closed.