Dari Mana?

Dari ManaDari Mana? Genealogie KrancherRon Krancher (1952) begon zesentwintig jaar geleden met het verzamelen van familiegegevens. Dochter Aïsha Krancher begon in 1988 met háár speurtocht. Ze zocht samen met haar ouders naar de namen Krancher, Kouthoofd en Sell in de zwaar beschadigde boeken van Petamburan, het enorme grafveld in Jakarta. De jaren daarna liep ze, net als haar ouders, speurend rond over begraafplaatsen op zoek naar bekende namen en vanaf haar vijftiende ging ze zich intensiever richten op het vergaren van informatie over de familiegeschiedenis.

Van meet af aan was het de bedoeling van vader en dochter om een uitgebreid verslag te maken van die zoektocht en van meet af aan stelden ze zichzelf als eis dat het gepresenteerde materiaal degelijk, betrouwbaar en controleerbaar moest zijn.
Het vergaren van bewijsbare feiten is een ‘traject van de lange adem’, vaak vergezeld gaande met mislukking en frustratie. Het vergde veel discipline om niet direct met elk nieuw gevonden feit te willen ‘scoren’. Vanuit hun opleiding als antropoloog en niet-westers socioloog wilden ze eerst bewijzen zien. Met die bewijzen in de hand wilden ze de familie een samenhangend verhaal bieden en niet alleen lijsten met namen en jaartallen. Het moest dus een breed opgezet en overzichtelijk naslagwerk worden, waarin iedereen met plezier moest kunnen lezen.

Dari Mana? is verkrijgbaar op aanvraag