Home

Welkom op de website

van

Ron, Hitty en Ish Krancher

 

Ron Krancher volgde de studie antropologie en niet-westerse sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, schreef het wetenschappelijk boek ‘De Indo-Europeaan: een verdwijnend fenomeen?’, de romans ‘Scott’s Lacey’ en ‘Slow Dancing (oog om oog) en het boek ‘Krancher dot com (gebundelde columns)’. Daarnaast schreef hij met zijn dochter Aïsha de familieboeken ‘Dari Mana? (Waar kom je vandaan?) en ‘Het geslacht Kouthoofd (van west naar oost)’, produceerde hij met zijn vrouw video-items en schrijft hij columns.

Hitty Krancher–Bijlsma is intensive care verpleegkundige in het O.L.V.G. in Amsterdam. Ze is nauw betrokken geweest bij de productie van de video-items en verricht specifiek veldwerk. Tijdens het reizen gaat haar interesse vooral uit naar portretfotografie. Ze heeft het boek ‘Krancher Culinair’ samengesteld en is momenteel bezig met ‘Walking Earth Colors, het levenslange project dat ze samen met haar man uitvoert en dat startend dit jaar, per item op deze website wordt gepresenteerd.

Aïsha Krancher volgde net als haar vader de studie antropologie en niet-westerse sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Aïsha is druk met haar eigen bedrijf en is daarnaast sterk geïnteresseerd in genealogie. Samen met haar vader schreef ze het Krancher familieboek ‘Dari Mana? (Waar kom je vandaan?) en het Kouthoofd familieboek ‘Het geslacht Kouthoofd (van west naar oost)’. Ish is met name gespecialiseerd in het zoeken en vinden van informatie.

De site bevat naast de u al bekende columns van Aïsha en Ron, nu ook uitgebreide informatie over de boeken die door hen zijn uitgebracht, video’s gemaakt voor leerlingen van de basisschool, het doopregister van Soerabaja, en foto’s van alle (nog bestaande) graven op Peneleh.

Lopende projecten:

De familieboeken:

Voor de familieboeken hebben Ron, Hitty en Aïsha door de jaren heen veel gegevens verzameld. Die gegevens worden momenteel geanalyseerd, aangevuld/ vergeleken met nieuw, door Aïsha gevonden, materiaal en daarna verwerkt. Het eerstvolgende boek is een aanvulling op het Kouthoofd familieboek. Daarnaast wordt er gewerkt aan een update van het Krancher familieboek ‘Dari Mana?’.

De dooplijsten

In Indonesië hebben we, met dank aan de kerk, de hand gelegd op de doopgegevens van de Rooms Katholieke Gemeente in Soerabaja. We hebben momenteel de verzamelde gegevens in de vorm van het alfabetisch register van de dooplijsten op de website staan. Het doel is om uiteindelijk alle namen in een database te verwerken.

In het alfabetisch register kunt u zien of er familieleden in Soerabaja zijn gedoopt. Op uw verzoek kunnen wij dan in ons archief op zoek gaan naar de originele inschrijving in het betreffende doopboek. Meer hierover vindt u bij de betreffende pagina.

Comments are closed.