Stamboom van Krancher dot Com

Terug naar Krancher.com        Foto's zijn zeer welkom!

Aantekeningen


Treffers 101 t/m 150 van 1,089

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 22» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101


Hier rust
Johannes Hendrikus
Cress
geb. 15-9-1857
overl. 26-2-1914
en
zijne kinderen
Anna Maria
Napoleon Hermanus
Marie Louise
Benjamin
Anton en Wiesje

 
Cress, Johannes Hendrikus (I4043)
 
102


Hier rust
Johannes Kroon
geb. te Haarlem
21 Juli 1811
overl. te Cheribon
12 Maart 1878

 
Kroon, Johannes (I1935)
 
103


Hier rust
mijn geliefde echtgenoot
F. W. Pereira
overl. 18 April 1912
Maron

 
Pereira, Friederich Wilhelm (I3763)
 
104


Hier rust
ons innig geliefd zoontje
Piet Harrebomée
geb. 16 Juli 1905
overl. 22 Mei 1911

 
Harrebomée, Piet (I3862)
 
105


Hier rust
onze geliefde echtgenoot
vader en behuwdvader
H. W. van Hogezand
geb. te Amsterdam 4 Mei 1841
overl. te Semarang 15 Juli 1895.
Hier rust
W. H. A. van Hogezand
geb. 17 Augustus 1868
overl. 18 Juni 1900.

 
van Hogezand, Herman Willem (I3729)
 
106


Hier rust
onze geliefde echtgenoot
vader en behuwdvader
H. W. van Hogezand
geb. te Amsterdam 4 Mei 1841
overl. te Semarang 15 Juli 1895.
Hier rust
W. H. A. van Hogezand
geb. 17 Augustus 1868
overl. 18 Juni 1900.

 
van Hogezand, Willem Herman Adolf (I3734)
 
107


Hier rust
onze lieveling
G.J. Bloem
R.I.P.

 

Bloem, Gerda Irene (I3667)
 
108


Hier rust
W. L. A. Guldenaar
geb. 29 Juni 1852
overl. 20 Augustus 1907

 
Guldenaar, Willem Louis Abraham (I500370)
 
109


Hier rusten
Jozef Benjamin Hauben
geb. den 10den September 1876
overl. den 8sten Januari 1930
Emma Constante Hauben
geb. Goet
geb. den 25sten December 1841
overl. den l6den Mei 1929

 
Hauber, Jozef Benjamin (I500285)
 
110


Hier rusten
Jozef Benjamin Hauben
geb. den 10den September 1876
overl. den 8sten Januari 1930
Emma Constante Hauben
geb. Goet
geb. den 25sten December 1841
overl. den l6den Mei 1929

 
Goeat, Emma Constance (I501104)
 
111


Hier rusten
Mevrouw E. Zwaan
geb. Kouthoofd
en
haar dochtertje
overl. te Modjokerto 24 Februari 1918

 
Kouthoofd, Eugenie (I500305)
 
112


Hier rusten
Mevrouw E. Zwaan
geb. Kouthoofd
en
haar dochtertje
overl. te Modjokerto 24 Februari 1918

 
Zwaan, Eugenie (I500309)
 
113


Hier rusten
onze dierbare ouders
Maria Zaalberg geb. Taunay
geb. te Weltevreden 18 Mei 1878
overl. te Weltevreden
10 September 1911
Frans Hendrik Karel Zaalberg
geb. te Weltevreden
26 November 1873
overl. te Mr. Cornelis 13 Februari 1928
en ons zusje
Baby Zaalberg
geb. te Weltevreden 9 November 1906
overl. te Soekaboemi 18 Maart 1916
R. I. P.
Aan Karel Zaalberg
v/h Indo Europeesch-Verbond

 
Zaalberg, Frans Hendrik Karel (I4135)
 
114


Hier rusten
onze dierbare ouders
Maria Zaalberg geb. Taunay
geb. te Weltevreden 18 Mei 1878
overl. te Weltevreden
10 September 1911
Frans Hendrik Karel Zaalberg
geb. te Weltevreden
26 November 1873
overl. te Mr. Cornelis 13 Februari 1928
en ons zusje
Baby Zaalberg
geb. te Weltevreden 9 November 1906
overl. te Soekaboemi 18 Maart 1916
R. I. P.
Aan Karel Zaalberg
v/h Indo Europeesch-Verbond

 
Taunay, Maria (I4136)
 
115


Hier rusten
onze dierbare ouders
Maria Zaalberg geb. Taunay
geb. te Weltevreden 18 Mei 1878
overl. te Weltevreden
10 September 1911
Frans Hendrik Karel Zaalberg
geb. te Weltevreden
26 November 1873
overl. te Mr. Cornelis 13 Februari 1928
en ons zusje
Baby Zaalberg
geb. te Weltevreden 9 November 1906
overl. te Soekaboemi 18 Maart 1916
R. I. P.
Aan Karel Zaalberg
v/h Indo Europeesch-Verbond

 
Zaalberg, Suzanna Elisabeth Maria (I4137)
 
116


R.I.P.

Hier rust
onze lief hebbende moeder
Sophie Pereira - Israël
geb. 9-Augustus-1879
te Djokja
gest. ll-Januari-1952
te Surabaja
Haar ziel ruste in vrede.

 
Israël, Sophia (I3814)
 
117


Rustplaats
van
Lisette Mathilde
Umfriede Steevert
geb. Hoff
geb. 26 September 1840
overl. 19 Augustus 1909
eerder weduwe van C. F. Behr
en
Emilia Mathilda Behr
geb. 2 Maart 1861
overl, 6 Augustus 1913
B. P. P. Steevert
oud-officier 0. 1. L.
geb. te Amsterdam
15 October 1831
overl. te Batavia
9 September 1918

 
Hoff, Lisette Mathilde Umfriede (I1713)
 
118


Rustplaats
van
Lisette Mathilde
Umfriede Steevert
geb. Hoff
geb. 26 September 1840
overl. 19 Augustus 1909
eerder weduwe van C. F. Behr
en
Emilia Mathilda Behr
geb. 2 Maart 1861
overl, 6 Augustus 1913
B. P. P. Steevert
oud-officier 0. 1. L.
geb. te Amsterdam
15 October 1831
overl. te Batavia
9 September 1918

 
Behr, Emilia Mathilda (I1716)
 
119


Rustplaats
van
Lisette Mathilde
Umfriede Steevert
geb. Hoff
geb. 26 September 1840
overl. 19 Augustus 1909
eerder weduwe van C. F. Behr
en
Emilia Mathilda Behr
geb. 2 Maart 1861
overl, 6 Augustus 1913
B. P. P. Steevert
oud-officier 0. 1. L.
geb. te Amsterdam
15 October 1831
overl. te Batavia
9 September 1918

 
Steevert, Bernardus Petrus Paulus (I1720)
 
120


Rustplaats
van
Maria Johanna
Jacoba Luyks
geb. 21 Dec. 1848
overl. 13 Mei 1887
geliefde echtgenoote
van
J.J. Kroon
R.I.P.

 
Luijks, Maria Johanna Jacoba (I1944)
 
121


Rustplaats
van
onze geliefde moeder
Maria la Gordt Dillié
echtgenoote van
A.L.J.H.Verlinden
eerder weduwe van
G.L.C. Tihon
geb. te Pontianak
6 Juli 1844
overl. te Meester Cornelis
23 Juli 1881

 
la Gordt Dillié, Maria (I501246)
 
122


Ter
nagedachtenis
van
L. W. A. Evers
geboren 3e Januari 1848
overl. 20e December
1876

 
Evers, Leendert Willem Anthony (I3465)
 
123


Ter nagedachtenis
van
Susanna Catharina Evers
geb. Sleebos
geb. 12 Maart 1825
overl. 7 Augustus
1891

 
Sleebos, Susanna Catharina (I501171)
 
124

Hier rust
H. Bokhorst
geboren
1833
overleden
1885

 
Bokhorst, Hendrik (I500968)
 
125

Hier rusten
onze geliefde ouders
A.A. Guldenaar
geb. 7-7-1860 overl. 30-9-1915
en
A.L. Guldenaar-Kouthoofd
geb. 19-5-1866 overl. 22-5-1921
R.I.P.

 
Kouthoofd, Anna Louisa (I500099)
 
126

Hier rusten
onze geliefde ouders
A.A. Guldenaar
geb. 7-7-1860 overl. 30-9-1915
en
A.L. Guldenaar-Kouthoofd
geb. 19-5-1866 overl. 22-5-1921
R.I.P.

 
Guldenaar, Abraham Alexander (I500244)
 
127

Hier rusten
Otto Bloem
geb. 1-1-1888 overl. 7-1-1888
Louise Bloem
geb. 17-5-1885 - overl. 14-4-1914

 

Bloem, Louise Victorine (I3644)
 
128

Hier rusten
Otto Bloem
geb. 1-1-1888 overl. 7-1-1888
Louise Bloem
geb. 17-5-1885 - overl. 14-4-1914

 

Bloem, Otto Frans (I3647)
 
129

Rustplaats
van
A. Ch. König
overl. den 9en Dec. 1932
in den ouderdom van 33 jaar
Mevr. de Wed. D. König
overl. den 23sten Sept.
1937
in den ouderdom van 65 jaar

 

König, Adriaan Christiaan (I1887)
 
130

Ter nagedachtenis
aan onze dierbare moeder
vrouw en zuster
Sara Petronella Wetters
Bloem
geb. 22 November 1882
overl. 4 September 1927
Slaap zacht Moesje

 

Bloem, Sara Petronella (I1924)
 
131


Hier rust
onze geliefde zoon
en broeder
James A. Kroon
geboren 1 Febr. 1893 te Boelangan (Borneo)
overleden 15 Nov. 1918
te Madioen
R. I. P.

 
Kroon, James Alexis (I4331)
 
132

Hier rust mijn geliefde echtgenoote
Christina Hermine
Helling geb. Bloem
overleden 23-3-‘17
Die in Hem gelooft wordt niet veroordeeld Joh. 3.18

 

Bloem, Christine Hermine (I3643)
 
133


Hier rust
J. Hehl - Copper
geb. 2 Juli 1850
overl. 25 December 1913
Rust zacht lieve moeder

 
Copper, Ida (I500935)
 
134

Hier rust
mijn geliefde echtgenoot
A. A. DOEVE
geb. te Semarang 20 Dec. 1854
overl. te Oengaran 12 Nov. 1898
K. DOEVE-SCHMIDGALL

 
Doeve, Arnoud Adriaan (I3559)
 
135

EDMOND CHRISTOFFEL
DOEVE
geb. 29 Februari 1888
overl. 4 December 1904

 
Doeve, Edmond Christoffel (I3573)
 
136

Gewijd
aan de nagedachtenis
van mijne geliefde ouders
L. Th. Mayer
gep. ass. res.
Ch. S. Mayer-Ungerer

 
Maijer, Leendert Theodorus (I3397)
 
137

Gewijd
aan de nagedachtenis
van mijne geliefde ouders
L. Th. Mayer
gep. ass. res.
Ch. S. Mayer-Ungerer

 
Ungerer, Christina Sophie (I3398)
 
138

Hier rust
ALPHONSE SCHMIDGALL
geb. 24 Maart 1849
overl. 2 Mei 1920
Gez. 184 vers 4

 

Schmidgall, Alphonse (I1982)
 
139

Rustplaats
van
A. Ch. König
overl. den 9en Dec. 1932
in den ouderdom van 33 jaar
Mevr. de Wed. D. König
overl. den 23sten Sept.
1937
in den ouderdom van 65 jaar

 

Djenin (I501401)
 
140

Rustplaats
van
C. Ch. E. Willems
geb. Schmidgall
geb. op den 10e Dec. 1864
overl.
op den 3e Jan. 1906

 
Schmidgall, Carolina Christina Elizabeth (I501358)
 
141

Rustplaats
van
Leopold Schmidgall
geb. 10 Januari 1853
overl. 30 November 1907

 

Schmidgall, Leopold (I3504)
 
142

"Catharina Ludovica" staat bij doop dochter Eva

 
Ruf, Katharina Luise (I500714)
 
143

3 mnd oud (overlijdensakte)

 
van der Staal, Isaac (I501089)
 
144

De inlandse christenvrouw Manis Gendeng, bij de doop genaamd Margaretha Frederika

 
Manis Gendeng/ Margaretha Frederika (I500973)
 
145

Doopregister geeft "Jansen", familiegegevens geven "Franssen"

 
Jansen, Joseph Leonard (I500684)
 
146

Doopregister geeft als vader alleen "Slingerlandt" (zonder voornamen), moeder "Saima". 

 
van Slingerlandt, Charles Julian (I500580)
 
147

Doopregister geeft als vader alleen "Slingerlandt" (zonder voornamen), moeder "Saima". 

 
van Slingerlandt, Johan Frederik (I500578)
 
148

Doopregister geeft als vader alleen "Slingerlandt" (zonder voornamen), moeder "Saima". 

 
van Slingerlandt, Marie Henriette (I500577)
 
149

Doopregister Soerabaja (www.krancher.com): Emma Pauline geboren op 22 november 1882 te Blitar

ersoon?

 
Monteiro, Emma Pauline/ Emma Elize (I500182)
 
150

DR geeft 1895, RA geeft 1890

 
Schelkers, Marie Henriette (I501287)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 22» Volgende»