Begraafplaats Peneleh

Een fragment uit het Peneleh-registerboek

Een fragment uit het Peneleh-registerboek

In de maanden januari, februari en maart van 2014 waren we in SoerabDagelijks overleg op Peneleh, Surabayaaja en we voerden op de Europese Begraafplaats Peneleh ons plan uit om daar elk graf en grafsteen te fotograferen. Het plan was snel gemaakt, maar de uitvoering kostte ons bloed (gebroken – en gekneusde ribben, en schaafwonden) zweet (30 graden Celsius) en tranen (verbrande nekken en armen). Daarnaast is Peneleh een broedplaats voor muggen (malaria en dengue) en een vuilnisbelt voor de naast gelegen kampongs.

Hitty brengt de gefotografeerde E-graven in kaart op Peneleh, SurabayaHet kostte ons weken, maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd om – ondanks het ontbreken van grafnummers – elk graf te fotograferen. Soms moesten we volstaan met slechts één foto, omdat er van het betreffende graf niet veel meer over was en soms hadden we vijf tot zes foto’s nodig om een graf vast te leggen dat nog in goede staat was en waarvan de platen nog leesbaar waren. Uiteindelijk reisden we terug naar Nederland met vijftienduizend vijfhonderd foto’s. Uiteraard kost het verwerken van de foto’s heel veel tijd.

Ron aan het werk vanaf E7751, Peneleh SoerabajaVan Leon Bok van stichting Dodenakkers.nl, kregen wij een Excelsheet waarin het begraafregister van Peneleh verwerkt staat. Dit sheet is omgezet in een online database waarin makkelijker kan worden gezocht naar namen van overledenen.

Een aparte lijst met alleen geruimde graven kunt u terugvinden in het artikel over Peneleh dat Leon Bok op 8 januari 2011 geschreven heeft. Hij beschrijft hierin de geschiedenis van de begraafplaats en geeft tevens een beeld van de huidige situatie.

Ish tilt een boom, Peneleh SurabayaEen andere mooie bron over Peneleh zijn de Bronnenpublicaties 10, 11 en 12 van de Indische Genealogische Vereniging. Deze publicaties behelzen het onderzoek van Ir. J.A. van Huizen van de begraafplaats Peneleh met namen, grafschriften en grafnummers, alsmede een plattegrond van de begraafplaats.