Peneleh: B-graven

Graf BA2187 van de Zusters Ursulinen, Peneleh

Elk nog bestaand graf is door ons gefotografeerd. Achter het grafnummer staat nog een getal. Dit getal geeft het aantal foto’s aan dat van een graf is gemaakt:

B34-1 betekent dat wij 1 foto van het graf B34 gemaakt hebben
B34-2 betekent dat wij 2 foto’s van het graf B34 gemaakt hebben
B34-3 betekent dat wij 3 of meerdere foto’s van het graf B34 gemaakt hebben

Graven met een grafnummer eindigend op een a (bijvoorbeeld B34a) zetten wij onder het tabblad “Diverse” als BA34.

Vanwege de vele arbeid die het maken, uitzoeken en verwerken van de foto’s met zich meebrengt, rekenen wij 5 euro per gemaakte foto met een maximum van 15 euro per graf om zo de onkosten (een beetje) te kunnen dekken.

Voor vragen of bestellingen kunt u altijd bij ons terecht via peneleh@krancher.com

Op het Excelsheet Data Peneleh Dodenakkers.nl, beschikbaar gesteld door stichting Dodenakkers.nl, kunt u opzoeken of en welke familieleden begraven zijn op begraafplaats Peneleh. Op deze lijst staan alle begravenen op Peneleh, inclusief de personen wiens graven zijn geruimd. Een aparte lijst met alleen geruimde graven kunt u terugvinden in het artikel over Peneleh dat Leon Bok op 8 januari 2014 geschreven heeft. Hij beschrijft hierin de geschiedenis van de begraafplaats en geeft tevens een beeld van de huidige situatie.

Eventuele updates van Krancher dot Com maken wij bekend op onze Facebookpagina.

Comments are closed.