Peneleh: Diverse

Het graf van F.J.H. Bayer

Het graf van F.J.H. Bayer draagt grafnummer “BAY” en ligt naast het graf van De Zusters Ursulinen.

Er zijn door ons foto’s gemaakt van alle, nog bestaande graven op Makam Belanda Peneleh. De thumbnails van deze graven zetten wij op volgorde op onze website.

 

We hebben in de menu’s een verdeling gemaakt tussen de graven beginnend met de letter “B”, graven beginnend met de letter “E” en “Diverse”.  

 

In deze laatste categorie vallen de foto’s van de graven “A”, “BA” (bijvoorbeeld grafnummer B 200a hebben wij geïndexeerd als BA200), “CB” etc.

 

Voor vragen of bestellingen kunt u altijd bij ons terecht via peneleh@krancher.com

 

Momenteel zijn wij nog bezig met het in kaart brengen van deze “aparte” nummers. Zodra ze geïndexeerd zijn, zullen we de thumbnailes online zetten.