Het geslacht Kouthoofd

Stamboom KouthoofdMet de van Paul Alexander Kouthoofd II ontvangen stamboomgegevens als leidraad begon de zoektocht naar informatie over het geslacht Kouthoofd. We bezochten de in de lijsten genoemde steden, dorpen, adressen, kerken en begraafplaatsen, hadden gesprekken met oma, ouders, ooms en tantes en probeerden langs die wegen sporen te vinden die ons weer een stap verder konden brengen in het blootleggen van dat deel van ons Indisch verleden.

In het begin ging dat moeizaam en moesten we na iedere reis tevreden zijn met slechts enkele nieuw ontdekte feiten, maar nadat Aïsha zich had gespecialiseerd in het zoeken op het internet geraakte onze zoektocht in een stroomversnelling. De door haar verzamelde data, in combinatie met informatie uit archieven, doopregisters en grafvelden (met name het voor het geslacht Kouthoofd belangrijke grafveld Kuburan Peneleh te Surabaya), gevoegd bij de van Paul Alexander Kouthoofd II en Andries Kouthoofd ontvangen stamboomlijsten, leverde een berg van gegevens op.

Het verwerken van al die gegevens kostte veel tijd maar resulteerde wel in dit lijvig boekwerk dat het geslacht Kouthoofd volgt vanaf Philippus Jodocus Kouthoofd (van Brussel) en zijn echtgenote Francina Dolphina Flores (beginnend in het jaar 1771) tot en met de vierde generatie.
Naast de gebruikelijke stamboomgegevens, bevat ‘Het geslacht Kouthoofd (van west naar oost)’ veel foto’s, krantenartikelen en reconstructies van het leven van vele familieleden.

Het boek Het geslacht Kouthoofd: De afstammelingen van Philippus Jodocus Kouthoofd (van Brussel) en Francina Dolphina Florus (de eerste vier generaties) kunt u bestellen via Lulu of Amazon.