Het juiste pad…

is niet altijd goed te volgen. Er zijn altijd wel obstakels en het is regelmatig met vuil besmeurd. Obstakels kan je wegnemen, goedschiks of kwaadschiks, maar het is moeilijker om van vuil af te komen.

De obstakels heb ik inmiddels verwijderd. De meeste goedschiks en enkele kwaadschiks. Dat laatste was noodzakelijk omdat het diepgeworteld zat. Ja, soms moet je radicaal te werk gaan om een terugkeer van het probleem te verhinderen.

Het vuil verwijderen is, verwacht ik, veel moeilijker. Ik heb daar al eerdere pogingen toe gedaan, maar zonder resultaat. Het is hardnekkig terugkerend vuil, dat net als bij hardnekkige obstakels radicaal moet worden aangepakt, want ik wil er vanaf!

Deze ochtend kreeg ik een belangrijk telefoontje. Als het goed is zijn binnenkort de problemen eindelijk opgelost en wordt er een einde gemaakte aan een lange periode van irritatie en frustratie.

‘Goedemorgen. Met Klaas.’

‘Goedemorgen Klaas.’

‘Ik wil vandaag even langskomen. Kan dat?’

‘Ja, dat is goed,’ antwoordde ik, ‘maar dat moet dan na één uur.’

‘O, dat is prima. Ik wil even zelf zien hoe hoog het moet worden, zodat ik genoeg zand meeneem en ik kijk dan ook meteen hoe hoog de opsluitbanden moeten zijn om te zorgen dat er nooit meer vuil op uw pad komt.’

‘Fijn Klaas. Dankjewel. Tot vanmiddag.’

2016 © Ronald E. Krancher