Ons kindeke Jezus

Hitty tikte laatst een heel leuk kersttafereel op de kop. Voor niet al teveel euro’s staan en liggen enkele herdertjes bij nacht in de wei en hoeden er drie schapen. Het is koud en de weersvoorspelling is dat het nog veel kouder gaat worden dan het al is. Helaas hebben de stakkers geen stal om in te schuilen. Die zat niet in de doos.

Naast de herdertjes en de schapen staan de drie koningen ietwat verloren te praten met een onbevlekt ontvangene en een timmerman. In plaats van het timmeren van een stal staat de timmerman maar wat te klagen tegen de hooggeborenen uit den vreemde, die op hun beurt terecht opmerken dat de timmerman maar wat staat te niksen en moet ophouden met klagen. “Ga aan het werk man,” hoorde ik Melchior roepen. Of was het Balthasar? De timmerman riep vertwijfeld terug: “Kan ik er wat aan doen dat de stal niet in de doos zat? Moet ik nu opdraaien voor de diefstal van een ander.” Terwijl hij zo klaagde speurden de drie koningen in het rond. Ze keken tussen de schapen en de herders. Ze keken achter de rug van de timmerman en sloegen de omslagdoeken van de onbevlekt ontvangene open om te zien of hij daar was. Ze vonden hem niet. Het was sowieso een wonder dat ze deze plek hadden gevonden, omdat ook de ster uit de doos was gegapt.

Hoe goed de hooggeborenen ook zochten, ook het doel van hun tocht was ontvreemd. Niet alleen de stal en de ster ontbraken, maar de dief had ook het kindeke Jezus gegapt. Hoe verdorven ben je wanneer je een kind weggraait onder de ogen van zijn moeder. Het ene moment lag haar zoon nog lekker in zijn warme kribbe en het andere moment was hij weg. Ze had zich slechts kort omgedraaid naar haar timmerman, om hem te smeken een stal te maken en in dat korte moment is haar zoontje gestolen. Zo ongeveer moet het zijn gebeurd.

Dat de stal en de ster in de doos ontbraken was vervelend, maar dat het kindeke Jezus ontbrak was schokkend. Schokkend voor ons en schokkend voor de naaste familie van de ontvreemde. De aanblik van de lege kribbe deprimeert ons. De zoektocht naar het kindeke heeft tot dusver niets opgeleverd, maar we geven het niet op. Ook de incomplete doos omruilen voor een complete is geen optie, omdat ergens in ons koude kikkerlandje ons kindeke Jezus is die terugverlangt naar zijn eigen warme kribbe.

Ron Krancher

Copyright © by Ronald E. Krancher (Scribent/Writer/Anthropologist/Non-Western Sociologist) Weesp, December 2012.

Hoera:

Kort na het plaatsen van bovenstaand bericht maakte mijn schoonzusje Alma voor ons een nieuw kindeke Jezus.  Het is een leuk kindeke, dat opvallend veel lijkt op Alma (?!).