King of the Hill

Hij zat altijd aan de rand van de heuvel en keek uit over de vallei. Onze neef Art zag hem daar vaak zitten. De ‘mountain lion’ zoals ze in Amerika de poema ook wel noemen. Hij had een uitgebreid jachtgebied in de heuvels rond Art’s huis.

Art’s huis staat boven op de top van een berg van waaruit je de vallei van Apple Valley kunt overzien. Achter het huis ligt een grote vlakte omzoomd door heuvels. Op de vlakte joeg de ‘mountain lion’ op konijnen en andere harige knabbelaars. Met z’n prooi trok hij zich dan weer terug in de heuvels.

De afgelopen twee jaar namen aannemers bezit van zijn jachtterrein. Het gebied werd in percelen verdeeld en men begon met bouwen. Zijn jachtterrein werd steeds kleiner en meer en meer moest hij zich in de heuvels zien te redden. Maar in de heuvels is veel minder prooi te vinden.

Op een dag besloot de ‘King of the Hill’ af te dalen naar de vallei van Apple Valley. Zijn nieuwe jachtgebied werd de golfbaan aan de voet van de heuvel. Daar schoot men hem dood. Met twee schoten. Schot twee was voor de zekerheid.

Door de kredietcrisis staan de meeste percelen nog leeg omdat de aannemers failliet zijn gegaan en zijn de reeds afgebouwde huizen onverkoopbaar. Achter de rij onverkoopbare huizen ligt een rij half afgebouwde huizen en achter de rij half afgebouwde huizen ligt het landschap er nog steeds even prachtig bij als voor de invasie van de bouwbedrijven. Nog steeds lijkt daar de tijd te hebben stilgestaan.

Alleen de ‘mountain lion’ ontbreekt nu in het beeld. Nooit meer zal hij over de vallei uitkijken. Gedood met twee schoten. Schot twee was voor de zekerheid.

Ron Krancher

Copyright © by Ronald E. Krancher (Scribent/Anthropologist/Sociologist of Non-Western Societies) Needles Route 66, November 2009.