White Rabbit

Ralf had een prachtig cadeau voor Ish, Hitty en moi. Een helicoptervlucht. Er konden vier personen (inclusief de piloot) meevliegen en hij was zo lief zichzelf niet op de lijst te zetten. Maar, Hitty trok zich, na beraad met zichzelf en haar angsten, terug en dat gaf Ralf de kans ook mee te genieten van z’n cadeau.

Het was een ervaring die we nog niet kenden. Na het warm draaien van de motor vlogen we iets boven de grond naar de startbaan en net naast de baan, vlogen we mee met een juist op dat moment opstijgend vliegtuig. Trillend onder de wieken verhief onze composite hut zich van het veld en stoof achter z’n gevleugelde collega aan. Ish zat naast de piloot en keek de kunst af. Ralf en ik vermaakten ons op de achterzetels en beseften nog niet wat ons te wachten stond.

“Wil je ook even vliegen?” vroeg Floris (onze piloot) aan Ish. Ze keek hem aan alsof hij gestoord was. “Kan dat wel?” vroeg Ish en keek verlekkerd naar het stuurmechanisme. Even later liet ze het toestel in een gecontroleerde duikvlucht een scherpe bocht naar links maken. Uiteraard ondersteund door de piloot, die natuurlijk niet echt ‘van lotje’ was.

Ish Krancher Helicopter

 

Zo vloog Ish ons over het Flevolandschap. En terwijl we in ons kistje, dat trilde en beefde onder de krachten van de boven ons draaiende wieken,  rondvlogen speelde het nummer ‘White Rabbit’ in m’n hoofd en waande ik me even…

Een leuk cadeau. Moeten we zeker nog een keer doen.

Ron Krancher

 

Aïsha Krancher Helicopter

 

Copyright © Ronald E. Krancher (Scribent/Anthropologist/Non-Western Sociologist) Weesp 2008