Afbeelding van Leonhard Krancher (1846-1896)

Ik heb me altijd afgevraagd of er een afbeelding bestond van mijn overgrootvader Leonhard Krancher, benieuwd als ik was hoe hij er had uitgezien. Leek hij op mijn vader of op mijn opa? Na intensief zoeken moest ik accepteren dat er geen beeltenis meer van hem was. Door de oorlog met Japan, de daarop volgende Bersiaptijd en de migratie naar Nederland, was de enige afbeelding van mijn overgrootvader verloren gegaan.

Oom Didi vertelde me dat hij kort voor het vertrek naar Nederland nog voor het schilderij had gestaan en zich had afgevraagd hoe hij zo’n enorm groot ding mee naar Nederland kon vervoeren. Maar er was geen tijd om lang na te denken. Het was een tijd van snel beslissen en vertrekken met datgene wat je kon meenemen. Eenmaal aan boord realiseerde hij zich dat hij het enorme schilderij uit de lijst had moeten halen en had moeten oprollen of desnoods had moeten opvouwen tot een handzaam pakket. Het zij hem vergeven. Het was een chaotische tijd. We konden erin gaan berusten en de enige afbeelding van Leonhard Krancher als verloren beschouwen of we gingen aan de slag om er van te maken wat er nog van te maken viel. Oom werd al een dagje ouder (was al ver in de tachtig), maar zijn geheugen bleef tot aan zijn overlijden nog opmerkelijk goed. Daarbij was hij ook een zeer verdienstelijk amateur kunstschilder en had net als de meeste beeldend kunstenaars een scherp oog en een prima herinneringsvermogen. Hij vertelde me dat hij nog precies wist hoe zijn grootvader, die hij trouwens nooit heeft ontmoet omdat die al zo’n dertig jaar voor zijn geboorte was overleden, eruit had gezien. Daarop vroeg ik hem of het mogelijk was om op basis van zijn geheugen een afbeelding van zijn grootvader te reconstrueren. Hij was meteen enthousiast en dus togen we samen aan het werk. Hij gaf de aanwijzingen en ik schetste. Ik weet niet waarom hijzelf niet het potlood ter hand nam, maar waarschijnlijk had het te maken met de vreselijke rugpijnen die hem kwelden.

Het was een mooi project. Samen reconstrueerden we het portret van zijn grootvader en mijn overgrootvader met, volgens oom, een gelijkenisscore van tachtig tot negentig procent. Met enige trots kunnen we jullie daarom voorstellen aan Leonhard Krancher (1846 – 1896).

Ron Krancher

Leonhard Krancher