Over het doopregister

Voor onze projecten “Het geslacht Kouthoofd” en het “Dari Mana? II”, waren we in de maanden januari, februari en maart 2014 voor (stamboom)onderzoek in Indonesië.

In deze periode maakten Ron en Hitty kennis met een medewerker van de Rooms Katholieke Kerk in Soerabaja. Zij mochten daar de doopboeken inzien en constateerden dat de boeken in slechte tot zeer slechte conditie zijn. Het papier dreigt te verpulveren en veel pagina’s zijn slecht leesbaar. Soms is de inkt zelfs totaal vervaagd, waardoor de gehele tekst onleesbaar is geworden.

In de doopboeken zochten ze naar namen van familieleden die in de periode 1811 tot de Indonesische onafhankelijkheid in de R. K. Kerk zijn gedoopt. Het ter plekke zoeken naar gegevens bleek onhaalbaar binnen de gegeven tijd en dus stond men hen toe om de doopboeken te fotograferen. Ook dit bleek nog steeds een tijdrovende klus te zijn. Toch zijn ze erin geslaagd om de alfabetische registers 1811 t/m 1936 en de doopboeken 1811 t/m maart 1923 te fotograferen.

In 2015 hebben ze nog eens veertien dagen uitgetrokken om het alfabetisch register t/m 1957 en de doopboeken t/m 1950 te fotograferen.

Omdat zo’n prachtige bron gedeeld moet worden en we vinden dat iedereen teruggevonden moet kunnen worden is Aïsha bezig om informatie (om te beginnen ouders, geboortejaar en geboorteplaats) uit de doopboeken in een database te zetten. Haar werk is nog niet nagekeken, ook niet door haarzelf. En het is nog lang niet af (hoewel het best vlot gaat dankzij het fantastische werk van/op de website Roosjeroos.nl die het als controlemiddel een stuk makkelijker maakt om handschriften te ontcijferen). Toch zetten we hem al online, want wie weet staat er precies die persoon bij die door iemand gezocht wordt.

Paul Alexander Kouthoofd, Melanie van Maldegem, Emma Charlotte Sell, Willem Frederik Davidsz en Maria Lutz De doopakte van Paul Alexander Kouthoofd
U kunt op de foto klikken voor een vergroting

We hebben ruim 28.000 doopvermeldingen (1811 – 1950).

We wilden niet wachten met het openbaar maken van de gegevens tot alles in de database verwerkt is. Dit zou ontzettend veel kostbare tijd in beslag nemen terwijl het (genealogische) informatie is waarvan men zo snel mogelijk hoort te weten dat het bestaat en is gevonden. We hebben er daarom voor gekozen om de alfabetische registers online te zetten zodat men zelf kan zoeken tussen de namen.

In een doopvermelding staan de geboortedatum en veelal ook de geboorteplaats vermeld. De doopdatum wordt vermeld, evenals de namen van de ouders, het geslacht van de dopeling, de rechtspositie (wettig of onwettig) en vaak de namen van de getuigen/ peetouders.

In het op deze website afgedrukte alfabetisch register kunt u zien of familieleden in Soerabaja zijn gedoopt en via het mailadres kunt u ons

onder vermelding van de achternaam, initialen, doopjaar en registratienummer

vragen om de betreffende doopakte(s) op te zoeken, te monteren en op te sturen. Vanwege privacyredenen kunt u alleen de akten t/m het jaar 1917 bestellen.  Het is een tijdrovend werkje, dus daar zijn wel kosten aan verbonden. We rekenen 4 euro verwerkingskosten per doopvermelding om zo de onkosten (een beetje) te kunnen dekken. In ons antwoord op uw verzoek zullen we u melden of de betreffende doopakte leesbaar is en bespreken we ook de wijze van betaling.

U kunt uw verzoek doen via Ish@krancher.com