Jan François Krancher over de slag in de Javazee

Op 27 februari 1942 verliet mijn vaders schip, de Hr. Ms. Kortenaer, de haven van Soerabaya en voegde zich bij het geallieerde eskader onder commando van schout-bij-nacht Karel Doorman. Het eskader moest een verdere opmars van een naderend Japans smaldeel verhinderen, maar zoals bekend eindigde de slag in de Javazee in een debacle waarbij velen het leven lieten. Tijdens de zeeslag werd de Kortenaer midscheeps getroffen door een torpedo en brak in tweeën.

De volgende fragmenten komen uit de ruim twee uur durende documentaire “De Slag in de Javazee”, in 1995 geproduceerd door Eddy Wijngaarde naar het scenario en onder regie van Niek Koppen.